nowe rozwiązania

Rola społeczności lokalnej Współpraca mieszkańców w celu integracji Jednym z kluczowych elementów nowych innowacyjnych metod integracji społecznej osób bezdomnych jest współpraca mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, możliwe jest tworzenie przyjaznego i akceptującego otoczenia dla osób bezdomnych. Organizowane są spotkania, warsztaty i wydarzenia, które mają na celu wzajemne poznawanie się i budowanie więzi. Nowe formy wolontariatu […]