Polska Akcja Humanitarna

Jedną z najbardziej znanych fundacji o charakterze dobroczynnym, czy inaczej mówiąc jednostką filantropijną uznawaną za organizację charytatywną jest Polska Akcja Humanitarna, czyli PAH- Polish Humanitarian Action. Jest to pozarządowa jednostka, która ma opierać się zwłaszcza na niesieniu szeroko rozumianej pomocy dobroczynnej oraz propagowaniu rozwoju wszystkim biednym ludziom, jacy zostali poszkodowani na skutek albo zbrojnych działań na ich obszarze zamieszkania, albo nieszczęśliwych klęsk żywiołowych.

W zakresie PAHu warto wspomnieć natomiast o jego długoletniej historii działalności. Jest to organizacja, która stworzona została 26 grudnia 1992 roku, z kolei na dzień dzisiejszy ma ona na swym koncie pomoc niesioną w ponad czterdziestu krajach, a dokładniej na chwilę obecną są to czterdzieści cztery państwa. Aktualnie działalność PAHu realizowana jest w Syrii, Iraku, na Ukrainie w jej wschodnim fragmencie, a także w Somalii, czy też Sudanie Południowym.

W roku 1998 natomiast Polska Akcja Humanitarna zaczęła także prowadzić zaciekłe akcje pomocy i dobroczynności na terytorium naszego kraju. W grę wchodził tu bowiem program dożywiania dzieci, który zna i kojarzy, a może nawet i korzystał z niego każdy z nas. Mamy tu na myśli kultowego Pajacyka, w którego kliknięcie jest równoznaczne z obiadem ofiarowanym na rzecz dziecka. To świetna forma wspierania maluchów ale nie tylko w naszym państwie, lecz ogólnie na całym świecie. PAH słynie również z tego, że prowadzi szerokie działania edukacyjne. Dostarcza wodę pitną, zapewnia należyte warunki higieniczne, sanitarne. Prowadzi Banki Żywności, ale też bierze się za zakańczane sukcesem budowy schronień i obiektów użytku publicznego.