Fundacje dla Afryki

Szukasz organizacji charytatywnej, czy też dobroczynnej fundacji, która wspiera ubogich nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie? Obecnie istnieje rozległa gama wielorakich filantropijnych instytucji opierających się przede wszystkim na niesieniu pomocy mieszkańcom Afryki. O tym wszystkim poczytasz więcej w poniższych częściach naszego tekstu.

Portal Się Pomaga to jedna z pozycji na liście organizacji obowiązkowych do przejrzenia pod względem jej statutu. Musimy wiedzieć, że jest to organ wspierający ludzi potrzebujących w Afryce, ale także w dalekiej Azji. Zawsze przygotowuje ona także rozliczne akcje pomocowe i humanitarne skierowane do naszych rodaków. Następny punkt obligatoryjny na wykazie fundacji polskich wartych zajrzenia w ich regulamin działania i cel istnienia to bez wątpienia Polska Akcja Humanitarna, czyli PAH. Polega ona na prowadzeniu rozlicznych misji charytatywnych w swym charakterze, a działalność rozpoczęła wraz z początkiem lat dziewięćdziesiątych. Na wstępie przyniesiono kluczowe wsparcie mieszkańcom Sarajewa w momencie jego oblężenia, bowiem udało się z pomocą i dużym zaangażowaniem PAHu przygotować olbrzymie dary na potrzebujących. I tak działalność Polskiej Akcji Humanitarnej, wraz z biegiem czasu zaczęła się rozwijać na coraz większą skalę, prowadząc do tego, że ostatecznie pomoc z jej strony widoczna jest wyraźnie w kilkudziesięciu krajach. To zarówno humanitarne akcje, jak i doraźne wspieranie, czy pomoc długofalowa. Przykładem kierunku, w którym najwięcej PAH robi jest zacofana i najbardziej z wszystkich zakątków świata potrzebująca wsparcia Afryka.