osoby bezdomne

1. Organizacje pomagające osobom bezdomnym 1.1. Caritas - jedna z największych organizacji pomagających osobom bezdomnym. Oferuje schronienie, wyżywienie oraz pomoc w znalezieniu pracy. Caritas to jedna z największych organizacji, które angażują się w pomoc osobom bezdomnym. Działając na wielu poziomach, Caritas zapewnia schronienie, wyżywienie i pomoc w znalezieniu pracy. Dzięki ich staraniom, wiele osób bezdomnych […]