perspektywy

1. Wprowadzenie Definicja bezdomności Bezdomność to stan, w którym osoba nie ma stałego miejsca zamieszkania ani możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Bezdomność może wynikać z różnych czynników, takich jak ubóstwo, utrata pracy, rozwód czy uzależnienia. Skala problemu Bezdomność jest poważnym problemem społecznym, dotykającym miliony ludzi na całym świecie. Statystyki pokazują, że liczba osób bezdomnych wciąż […]