reintegracja

Wprowadzenie Definicja bezdomności i jej skutki społeczne Bezdomność to sytuacja, w której osoba nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Jest to problem społeczny, który ma poważne konsekwencje dla jednostki i społeczeństwa jako całości. Bezdomność prowadzi do wzrostu ubóstwa, braku dostępu do podstawowych usług i zdrowia oraz pogorszenia jakości życia. Dotychczasowe podejście do integracji osób bezdomnych Dotychczasowe […]