twórczość

1. Programy wsparcia i integracji społecznej Innowacyjne programy, takie jak mieszkania wspólnotowe czy mentorstwo, pozwalają osobom bezdomnym na stopniowe reintegrowanie się społecznie. Mieszkania wspólnotowe i mentorstwo to jedne z innowacyjnych programów, które mają na celu pomóc osobom bezdomnym w powrocie do społeczeństwa. Dając im stabilne miejsce do zamieszkania i wsparcie mentora, te programy stwarzają warunki […]