walka z bezdomnością

1. Różnorodne programy wsparcia Nowe programy socjalne oferują bezdomnym szeroki wachlarz usług, takich jak schronienie, pomoc medyczna, poradnictwo psychologiczne i prawnicze. Nowe programy socjalne skupiają się na kompleksowym wsparciu bezdomnych. Oferują im nie tylko schronienie, ale także dostęp do pomocy medycznej, poradnictwa psychologicznego i prawniczego. Dzięki temu bezdomni mają szansę na odbudowanie swojego życia i […]