Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ratunek rodakom

Categories:WOŚP

WOŚP – ten skrót doskonale zna każdy Polak bez wyjątku. Corocznie organizowana z zaangażowaniem Jurka Owsiaka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jedną z najsłynniejszych i największych pod względem skali swego oddziaływania społecznego fundacją o charakterze charytatywnym. Na czym opiera się filantropijność tej instytucji?

Nadrzędnym celem, dążeniem WOŚP, powołując się na jej statut, okazuje się takie działanie, aby maksymalnie jak to realne wspierać ludzi chorych. A zatem to fundacja powstała po to, by działać w obszarze ochrony zdrowia. Jest to szereg akcji polegających zwłaszcza na udzielaniu wsparcia chorującym, w tym głównie seniorom i przede wszystkim małoletnim – dzieciom i młodzieży. Chodzi o to, aby wspólnymi społecznymi siłami Polaków móc dołożyć swoją cegiełkę https://glas-pak.pl/ do ratowania zdrowia. Wiele eventów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma też być po to, aby zapewnić i rozszerzyć profilaktykę zdrowotną.

Niemniej jednak, patrząc na całokształt działalności WOŚP, Orkiestra wyróżnia się ogólnokrajowym przedsięwzięciem, które organizowane jest rok rocznie i ma charakter komercyjny- medialny i rozrywkowy. Jest to działalność charytatywna, która określa się mianem Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najważniejsze jest to, aby podczas granych koncertów muzycznych- nie tylko w kraju, ale i poza obszarami Polski, zbierać datki przekazywane co roku na inny, szczytny cel. Wraz z początkiem września 2004 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako fundacja charytatywna została wyszczególniona, ponieważ zyskała status organizacji o charakterze pożytku publicznego.