Jak pomóc biednej Afryce?

Istnieje wiele rozmaitych problemów społecznych, które występują na obszarze kontynentu afrykańskiego. Wynika to przede wszystkim z zacofania tych krajów, a także tego, iż są one dość słabo rozwinięte w rozlicznych dyscyplinach życia i wiedzy. Nie ma w zasadzie co porównywać i zestawiać tego kontynentu i jakiegokolwiek innego, bo każdy jest o niebo bardziej rozwinięty. Nieprzypadkowo zatem, aż tak duży nacisk ze strony różnorodnych fundacji charytatywnych kładziony jest na rzecz wspierania mieszkańców Afryki.

Pomoc zawsze przypływa tam od zewnątrz, z innych zakątków świata, a w większości przypadków mowa tu o wspieraniu ekonomicznym, które rozumiane jest naprawdę rozlegle. W obrębie pomocy ekonomicznej rozumie się przede wszystkim punkt bazowy to jest pomoc finansową. Niemniej jednak, nie wszystkie państwa mają na znicze na sprzedaż tyle dużo środków pieniężnych, aby mogły one zapewnić swemu społeczeństwu odpowiednie wsparcie materialne. Nie ma tam często funduszy chociażby na dostęp wszystkich mieszkańców do wyżywienia czy środków higienicznych.

W Afryce nie są nawet popularne placówki szpitalne, a jeżeli już one są, to w prymitywnych warunkach, na bardzo niskim poziomie, bez specjalistycznego wyposażenia, a tym bardziej tamtejszy personel nie dysponuje odpowiednimi medykamentami. Podobnie słabo z rozwinięciem afrykańskich ośrodków szkolnych, które opierają się na wpajaniu dzieciom uczącym się, czy nawet ludziom dorosłym chętnym podjąć kształcenie, wyłącznie podstawowy zakres wiedzy i umiejętności całkowicie pospolite jak pisanie, czy czytanie. Dla tych ludzi to i tak już bardzo dużo, że potrafią składać litery, odzwierciedlać je na piśmie, że umieją liczyć.