Do powszechnych problemów Afryki zalicza się zwłaszcza kłopot z edukacją. Panuje tam wszechobecny analfabetyzm, który od lat inne kontynenty, w ramach działalności filantropijnej starają się likwidować, jednak mimo wszystko odbywa się to bezskutecznie bowiem kłopoty te nadal występują a to za sprawa zwłaszcza ogólnego zacofania owego zakątka świata. Afryka może jednakże od lat liczyć na […]
Do powszechnie uznawanych za najpoważniejsze problemów afrykańskich zalicza się przede wszystkim kłopoty z aktywnością zawodową dzieci. Jak to rozumieć? Najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, że młodzi ludzie nie uczą się, nie maja swego dzieciństwa, nie rozwijają się jak ich rówieśnicy z innych zakątków świata, a to wszystko wynika z ich wykorzystywania w celu zarabiania […]
Istnieje wiele rozmaitych problemów społecznych, które występują na obszarze kontynentu afrykańskiego. Wynika to przede wszystkim z zacofania tych krajów, a także tego, iż są one dość słabo rozwinięte w rozlicznych dyscyplinach życia i wiedzy. Nie ma w zasadzie co porównywać i zestawiać tego kontynentu i jakiegokolwiek innego, bo każdy jest o niebo bardziej rozwinięty. Nieprzypadkowo […]