O fundacji w praktyce

Categories:Fundacja

Co trzeba wiedzieć o fundacji i czym ona różni się od szeregu innych organizacji także działających jako swego rodzaju instytucje dobroczynne, filantropijne i charytatywne? Dowiesz się o tym, czytając fragmenty poniższego tekstu. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Na wstępie – przybliżmy temat fundacji, czym ona jest? Otóż z punktu widzenia prawnego i obowiązujących aktualnie przepisów, pod terminem fundacji rozumie się organizację pozarządową, która funkcjonuje po to, aby realizować jakiś ściśle uzasadniony społecznie cel, mający zawsze charakter publiczny. Bez celu nie można powołać fundacji, ponieważ nie da się ustalić w tym zakresie żadnego statutu, czyli tak jakby regulaminu działania takiej organizacji. Nie może być to oczywiście cel, jaki wiązałby się z szansą na chociażby najmniejszy zysk. Co więcej musi być założyciel prawnie powołujący fundację, a więc fundator, przekazujący na cel jej istnienia jakiś swój majątek, którym jest ruchomość bądź nieruchomość. Fundator musi mieć kapitał na ten cel. Co więcej, mile widziane jest, jeżeli celem powstania fundacji będzie inicjatywa w wyraźny sposób związana z promowaniem edukacji i jej szerzeniem, promocja kultury, sztuki, pomoc potrzebującym, rozwój gospodarki regionalnej, ekonomii itd. Cel nie tylko nie może być niedochodowy, niezarobkowy, ale przede wszystkim realny do spełnienia na przestrzeni lat działania fundacji. Organizacja ta nie może także wiązać się z nikim i niczym politycznie, czy też wspierać władz. To jest niedopuszczalne.