Jak tworzy się fundację?

Categories:Fundacja

Stworzenie fundacji wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się to wydawać. Niektórzy są zdania, że wystarczy mieć jakiś majątek, który przekażemy innym, ale tak wcale nie jest. Wymogów jest cała masa i więcej nich w dalszych rozważaniach.

Instytucja jaką jest fundacja powinna być w pełni charytatywna, co oznacza, że musi być już z samego założenia powołana zgodnie ze statutem i celem, który nie dopuszcza w żadnym stopniu możliwości zarobkowania na tejże działalności. Pomysł jak i po co powołać fundację powinien towarzyszyć fundatorowi, a więc inicjatorowi tejże działalności od samego początku, kiedy tylko zaczniemy działalność. Gdy mamy już uzasadnioną społecznie ideę, koniecznie powinniśmy przejść przez szereg rozlicznych etapów. I są one niestety wymagane i niezbędne do tego, żeby fundacja zyskała prawną osobowość i zaczęła prosperować zgodnie z istniejącymi przepisami.

Podstawą w tym wypadku jest określenie celu, ustalenie kto jest fundatorem, to jest założycielem, zdefiniowanie wysokości funduszu założycielskiego a także ustanowienie aktu fundacyjnego. Następny punkt to przygotowanie statutu, a zatem specjalnego dokumentu, jaki ma normować zasady działania organizacji i sposób prosperowania fundacji. Punkt trzeci to dokonanie rejestracji naszej fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS. Spośród wyżej wymienionych kroków, dwa pierwsze musza być koniecznie wykonane przez zakładającego fundację. Co do tego natomiast, kto może być fundatorem, to niekoniecznie ma to być Polak, może być też obcokrajowiec.

Zobacz stronę autora: https://eim.waw.pl/