Fundacja

Co trzeba wiedzieć o fundacji i czym ona różni się od szeregu innych organizacji także działających jako swego rodzaju instytucje dobroczynne, filantropijne i charytatywne? Dowiesz się o tym, czytając fragmenty poniższego tekstu. Zapraszamy do wnikliwej lektury. Na wstępie – przybliżmy temat fundacji, czym ona jest? Otóż z punktu widzenia prawnego i obowiązujących aktualnie przepisów, pod […]
Stworzenie fundacji wcale nie jest takie łatwe jak mogłoby się to wydawać. Niektórzy są zdania, że wystarczy mieć jakiś majątek, który przekażemy innym, ale tak wcale nie jest. Wymogów jest cała masa i więcej nich w dalszych rozważaniach. Instytucja jaką jest fundacja powinna być w pełni charytatywna, co oznacza, że musi być już z samego […]
Kiedy chcesz założyć fundację, mającą nieść dowolną formę pomocy innym, obowiązkowo przeczytaj nasz informator, który przedstawi Ci kilka kluczowych informacji związanych z działalnością tego rodzaju organizacji. Fundacja nie powstaje od tak, sama z siebie. Powinna ona być związana z działalnością charytatywną, ale też filantropijnością, czyli dobroczynnością kogoś, kto ową instytucję postanowi założyć, stając się jej […]
Pojęcie fundacji w języku potocznym, codziennym jest nam doskonale znane, ale co ono oznacza w praktyce i na czym bazuje pod względem prawnym? Spójrz w nasz informator, który poświęcony będzie bliżej tego typu organizacji. Fundacja aby powstała musi mieć konkretnego założyciela, jaki od nazwy jednostki określa się fundatorem. To on, w celach czysto dobroczynnych, filantropijnych, […]