Problemy Afryki – edukacja

Do powszechnych problemów Afryki zalicza się zwłaszcza kłopot z edukacją. Panuje tam wszechobecny analfabetyzm, który od lat inne kontynenty, w ramach działalności filantropijnej starają się likwidować, jednak mimo wszystko odbywa się to bezskutecznie bowiem kłopoty te nadal występują a to za sprawa zwłaszcza ogólnego zacofania owego zakątka świata.

Afryka może jednakże od lat liczyć na wsparcie rozwiniętych cywilizacji. Organizowane są rozmaite formy pomocy, z czego w grę wchodzi tu przede wszystkim praca dobroczynnych fundacji oraz organizacji o charakterze czysto charytatywnym. Warto wspomnieć, iż analfabetyzm, o jakim tutaj mówimy nie tyczy się wyłącznie dzieciaków, ale i osób starszych, które ciężej już z racji ich wieku czegoś nauczyć, czy nawet przekonać do tego, że warto aby się uczyły. W grę wchodzą tu grupy wiekowe ponad piętnaście lat i jak pokazują dane statystyczne, niestety takich osób jest ponad pięćdziesiąt procent w całej Afryce!

Niestety w niektórych krajach afrykańskich poziom analfabetyzmu to ponad siedemdziesiąt procent. Najlepiej sytuacja prezentuje się w Tanzanii, bowiem tam to około sześć procent. Musimy dodać także, że wielokrotnie sytuacja ta jest związana z brakiem nauczania wstępnego, zupełnie podstawowego. Nie ma co nawet wspominać o średnim, czy tym bardziej wyższym wykształceniu. W tym zakresie problemem jest nie tylko brak chętnych uczyć się, brak zdolności i wiedzy teoretycznej zupełnie ogólnej, ale i trudności z ewentualnym znalezieniem kadry pedagogicznej.