Te organizacje charytatywne warto znać

Szukasz fundacji charytatywnej? Idealnie trafiłeś, bowiem niniejszy informator poświęcony jest właśnie organizacjom o charakterze dobroczynnym, filantropijnym. Poniżej zestawienie.

PAH, to jest Polska Akcja Humanitarna
Włącza się w niesienie pomocy w ponad czterdziestu krajach! To pomoc tymczasowa, jednorazowa i doraźna, ale też długofalowe wsparcie i stałe akcje na rzecz zwłaszcza zacofanych i nierozwiniętych obszarów świata, w tym przede wszystkim krajów afrykańskich.

Polska Misja Medyczna
Jest to organizacja kluczowa w kontekście funkcjonowania polskich fundacji dobroczynnych. Prosperuje ona począwszy od 1999 roku i swym obszarem działalności obejmuje Gruzję, Afganistan oraz Czad. Polega na tym, że udziela wsparcia osobom po klęskach żywiołowych, konfliktach zbrojnych, katastrofach i zdarzeniach losowych nieszczęśliwych dla mieszkańców danych obszarów. Szkoli personel medyczny, ale też leczy i edukuje działając profilaktycznie.

Fundacja Usłyszeć Afrykę
Jest to organizacja charytatywna, która została powołana w 2009 roku. Obszar jej funkcjonowania to Kenia, Uganda, Zambia. Jest stworzona po to, żeby aktywnie wspierać ludzi niewidzących oraz pozbawionych dachu nad głową.

Fundacja Kultury Świata
Jest na liście fundacji charytatywnych od 2011 roku. Obszar jej prosperowania dobroczynnego to zwłaszcza Tanzania – tam gwarantuje szeroką opiekę zdrowotną, a także edukuje kadrę nauczycielską, która później może szkolić innych, likwidując problem szerzącego się tam analfabetyzmu. Birma to następny obszar działania tej Fundacji. Tam przeprowadzane są z pomocy omawianej organizacji kursy szkoleniowe dla lokalnych dziennikarzy.