Fundacja- punkt I

Categories:Fundacja

Pojęcie fundacji w języku potocznym, codziennym jest nam doskonale znane, ale co ono oznacza w praktyce i na czym bazuje pod względem prawnym? Spójrz w nasz informator, który poświęcony będzie bliżej tego typu organizacji.

Fundacja aby powstała musi mieć konkretnego założyciela, jaki od nazwy jednostki określa się fundatorem. To on, w celach czysto dobroczynnych, filantropijnych, przekazuje część posiadanego przez siebie majątku czy to w postaci pieniędzy, czy jakiejś ruchomości na rzecz inny. Wybiera on sobie zatem określony cel, który przesądza o inicjatywie z jaką zakłada fundację i lokuje w nią fundusz założycielski. Kluczowe jest też podkreślenie, że bez określonego celu, nie ma sensu funkcjonowanie takiej organizacji.
Powołanie fundacji wiąże się z celem, ale trzeba dodać, iż ma to być motywacja uzasadniona jako użyteczna pod kątem czy to gospodarczym, czy też społecznym. Ma być zgodny z interesami kraju, nie uderzać w państwo, a mile widziane by cel fundacji wiązał się z oświata i wychowaniem, kulturą, zdrowiem i opieką, rozwojem gospodarki, sztuką, ochroną środowiska itd. Nawet, jeżeli ogólnie rzecz biorąc cel dla którego fundator chce coś ufundować z własnej kieszeni okazuje się bardzo istotny i uzasadniony pod kątem użyteczności, niestety nie kwalifikuje się do założenia fundacji, co wynika z faktu, że nie ma charakteru publicznego. Musimy te wspomnieć, że cechą wyróżniającą fundację okazuje się niedochodowość celu, a zatem na tej organizacji nie można zarabiać i ma ona być stricte dobroczynna, filantropijna. Ustanawiamy jakiś cel i trzymamy się go.