Fundacja – punkt II

Categories:Fundacja

Kiedy chcesz założyć fundację, mającą nieść dowolną formę pomocy innym, obowiązkowo przeczytaj nasz informator, który przedstawi Ci kilka kluczowych informacji związanych z działalnością tego rodzaju organizacji.

Fundacja nie powstaje od tak, sama z siebie. Powinna ona być związana z działalnością charytatywną, ale też filantropijnością, czyli dobroczynnością kogoś, kto ową instytucję postanowi założyć, stając się jej inicjatorem. W konsekwencji tego trzeba aby https://www.agbud.com/ ta osoba przeznaczyła na cel kapitału wstępnego fundacji określony majątek. W grę wchodzi tu dany cel publiczny i użyteczność celu o którym mowa. A zatem dobrym rozwiązaniem są instytucje oparte przede wszystkim na ochronie środowiska, na opiece zdrowotnej, szerzeniu kultury i sztuki, edukacji i oświacie, rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości, ekonomii.

Na celu założenia fundacji i jej działalności nikt nie może nic zarabiać. Cel ma być zaś uzasadniony społecznie. Powinien być też użyteczny z gospodarczego punktu widzenia, czyli ma być zgodny z tym, jakie są konstytucyjne interesy Rzeczpospolitej Polskiej, nie uderzając nawet w najmniejszym stopniu w państwo. Kolejna kwestia to zakres działalności fundacji, który musi być ujęty w statucie organizacji w momencie jej zakładania. Mamy więc konieczność ustalenia poszczególnych działań i zadań, a zatem fundacja nie ma nigdy na celu zaspokojenie zapotrzebowania indywidualnego, pojedynczej jednostki, prywatnego. Zawsze chodzi o dobro ogółu, społeczne. Inną cechą fundacji ma być jej niedochodowość z założenia, a nie tylko w konkretnym przypadku. A zatem nie chodzi o to, żebyś akurat Ty na swojej działalności nie zarabiał, ale żeby inicjatywa z którą wychodzisz nie zakładała możliwości jakiegokolwiek dorobku.